Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2107-10
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01736 20.10.2021 11:00 21.10.2021 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 2193.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2107-10
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение2107-10 -дърв.от склад - МЕСТНИ.rar - 04.10.2021 13:30
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 2193.10 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 10 куб.м.
Средна 11.59 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 21.59 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213147
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01735 15.10.2021 09:30 16.10.2021 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 36556.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 213147
 1. 213147 обявяване.7z - 29.09.2021 10:20
 2. Протокол ET01735 Обект 213147.pdf - 15.10.2021 12:36
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 36556.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Череша
Едра 354 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 96 куб.м.
Общо 530.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 61
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01734 от 14.10.2021 10:00 е прекратена на 11.10.2021 12:06 на основание мр. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата- установени са нарушения, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен търга
EТ01734 14.10.2021 10:00 15.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19298.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 61
 1. 72- EТ01734- 14.10.2021 об. 61.rar - 27.09.2021 14:59
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 86 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 139 куб.м.
Дърва за огрев 213 куб.м.
Общо 444.00 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2123-03
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01733 от 13.10.2021 11:00 е прекратена на 04.10.2021 10:01 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.7 , вр-ка с чл.74е, ал.1, т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП и Рапорт вх.№АСД-06-122/30.09.2021г. от инж.Иван Ангелов-нач.І ГСУ при ТП ДГС Айтос, видно от който става ясно, че предвидената за реализация дървесина, добита на вр.склад в подотд.101-х на територията на ТП ДГС Айтос в действителност е продадена и не е налична на вр.склад
EТ01733 13.10.2021 11:00 14.10.2021 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 10829.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123-03
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2123-03 -дърв.от склад.rar - 27.09.2021 10:53
Дървесен вид Черенбор
Едра куб.м.
Средна 128.7 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 26 куб.м.
Общо 154.7 куб.м.
 
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2118-Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01732 12.10.2021 10:30 13.10.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 173827.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2118-Е
 1. Документация 2118-Е.rar - 24.09.2021 16:32
 2. 2118-E протокол-пп.docx - 12.10.2021 15:25
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 173827.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Шестил
Едра 504 куб.м.
Средна 490 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 1199 куб.м.
Общо 2212.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 60
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01731 12.10.2021 11:00 13.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 7343.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 7416.43 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 60
 1. 71- EТ01731-12.10.2021.rar - 24.09.2021 16:00
 2. ТП об.60 - 24.09.2021 16:00
 3. 2- график об. 61- приложение № 1.pdf - 27.09.2021 20:06
 4. 2 график- прил. № 1 об. 60.pdf - 27.09.2021 20:08
 5. ТП об. 60.rar - 27.09.2021 20:08
 6. Протокол ET01731.pdf - 12.10.2021 14:25
На първо място "З.И.З.2019" ЕООД, с предложена цена в размер на 7416.43 лева без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Върба, Шестил
Едра 22 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 169 куб.м.
Общо 193.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 59
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01730 12.10.2021 10:00 13.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 33928.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 59
 1. 70- EТ01730-12.10.2021.rar - 24.09.2021 15:29
 2. ТП.rar - 24.09.2021 15:29
 3. Протокол ET01730.pdf - 12.10.2021 14:22
 4. 16 Протокол № 2-на корен об. 59.pdf - 19.10.2021 11:34
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 33928.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Явор
Едра 127 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
ОЗМ 175 куб.м.
Дърва за огрев 377 куб.м.
Общо 800.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 58
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01729 от 12.10.2021 09:00 е прекратена на 12.10.2021 17:24 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга- чл. 74е, ал.1,т.2, във вр. с ал.2, т.1 от Наредбата
EТ01729 12.10.2021 09:00 13.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16279.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 58
 1. ТП об. 58 - 24.09.2021 14:03
 2. 69- EТ01729-12.10.2021.rar - 24.09.2021 14:04
 3. Протокол ET01729.pdf - 12.10.2021 14:20
Дървесен вид Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика
Едра 11 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 426.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213137
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01728 07.10.2021 10:30 08.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 1455.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 213137
 1. Документация обявяване 213137.rar - 21.09.2021 09:46
 2. Протокол ET01728 Обект 213137.pdf - 07.10.2021 13:39
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 1455.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 0 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 33 куб.м.
Общо 41.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2153
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01727 07.10.2021 10:00 08.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 72786.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2153
 1. Протокол - 21.09.2021 11:37
 2. Договор и приложения - 07.10.2021 11:07
 3. Договор-.docx - 13.10.2021 15:55
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 72786.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 437 куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 528 куб.м.
Общо 1175.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2117
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01726 от 06.10.2021 10:30 е прекратена на 04.10.2021 10:49 на основание чл.24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТ
EТ01726 06.10.2021 10:30 07.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24446.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2117
 1. EТ- стояща на корен-2117.rar - 20.09.2021 15:00
 2. заповед за прекратяване.pdf - 04.10.2021 10:45
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 209 куб.м.
Средна 272 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 547.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01725 от 06.10.2021 09:00 е прекратена на 04.10.2021 10:50 на основание чл.24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТ
EТ01725 06.10.2021 09:00 07.10.2021 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24657.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116
 1. EТ- стояща на корен-2116.rar - 20.09.2021 15:02
 2. заповед за прекратяване.pdf - 04.10.2021 10:44
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 215 куб.м.
Средна 269 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 60 куб.м.
Общо 552.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213146
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01724 06.10.2021 14:00 07.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 8732.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 213146
 1. Документация обявяване 213146.7z - 20.09.2021 13:20
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 8732.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 8 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 139 куб.м.
Общо 169.00 куб.м.
 
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215131
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01723 05.10.2021 10:30 06.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 4477.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 215131
 1. Протокол - 17.09.2021 16:53
 2. Протокол 1-215131.pdf - 05.10.2021 15:35
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 4477.00 лева без ДДС.
На второ място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 4477.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Черенбор
Едра 4 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 59 куб.м.
Общо 111.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2150
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01722 05.10.2021 13:30 06.10.2021 13:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 31713.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2150
 1. Протокол - 17.09.2021 15:08
 2. Заповед за определяне на купувач - 05.10.2021 16:19
 3. Заповед купувач -.docx - 06.10.2021 14:42
Резултати
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 31713.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Бреза
Едра 217 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 138 куб.м.
Общо 495.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2148
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01721 05.10.2021 13:00 06.10.2021 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 81072.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2148
 1. Протокол - 17.09.2021 15:07
 2. Заповед за определяне на купувач - 05.10.2021 16:18
 3. Заповед купувач -.docx - 06.10.2021 14:41
Резултати
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 81072.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Черенбор, Бук, Явор
Едра 311 куб.м.
Средна 547 куб.м.
Дребна 65 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 608 куб.м.
Общо 1579.00 куб.м.
 
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01720 от 05.10.2021 10:00 е прекратена на 05.10.2021 14:34 на основание Не е подадена нито една заявка за участие.
EТ01720 05.10.2021 10:00 06.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 21662.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 215109
 1. Док_ЕТТЕЦП_215109.rar - 17.09.2021 13:52
 2. Протокол 1-215109.pdf - 05.10.2021 14:33
Дървесен вид Атласкикедър, Бряст, Косматдъб
Едра 0 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 711 куб.м.
Общо 754.00 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2112-02
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01719 06.10.2021 11:00 07.10.2021 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 3474.52 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2112-02
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2112-02 -дърв.от склад.rar - 17.09.2021 11:16
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 3474.52 лева без ДДС.
Дървесен вид Габър, Източенбук, Сребролистналипа, Шестил
Едра 10.96 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 33.27 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 44.23 куб.м.
 
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12120
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01718 01.10.2021 11:00 04.10.2021 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 54016.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 12120
 1. Документация за обект № 12120 за местни преработватели.rar - 15.09.2021 12:11
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 54016.00 лева без ДДС.
На второ място ВЙНС 78 ЕООД, с предложена цена в размер на 54016.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, цер
Едра 422 куб.м.
Средна 265 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 1222.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2111--2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01717 30.09.2021 13:00 01.10.2021 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 24288.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2111--2
 1. opis2111-2 elektronen.xls - 14.09.2021 22:01
 2. Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx - 14.09.2021 22:02
 3. Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx - 14.09.2021 22:02
 4. Заявление.docx - 14.09.2021 22:02
 5. Проекто-договор.docx - 14.09.2021 22:02
 6. Ценово Предложение.docx - 14.09.2021 22:02
 7. Заповед търг 2111-2.docx - 14.09.2021 22:05
 8. Условия2111-2.docx - 14.09.2021 22:08
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 24288.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 303.6 куб.м.
Общо 303.60 куб.м.