Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2154Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01753 04.11.2021 10:00 05.11.2021 10:00 Стояща на корен 41873.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2154Е
 1. 1) Заповед за обявяване.pdf - 14.10.2021 16:11
 2. 2) условия за провеждане на явен търг.doc - 14.10.2021 16:11
 3. 3) Приложение №1.doc - 14.10.2021 16:11
 4. 4) Приложение №2.doc - 14.10.2021 16:11
 5. 5) Приложение №3-ценово предложение.doc - 14.10.2021 16:11
 6. 6) Приложение №4.doc - 14.10.2021 16:11
 7. 7) Приложение №5 Проекто-договор.doc - 14.10.2021 16:11
 8. технологични планове.rar - 14.10.2021 16:11
Резултати
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни
Едра 103 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Дърва за огрев 545 куб.м.
Общо 830.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 61
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01752 29.10.2021 11:30 01.11.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19298.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 61
 1. 76- EТ01752- 29.10.2021 об. 61.rar - 12.10.2021 12:44
Резултати
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 86 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 139 куб.м.
Дърва за огрев 213 куб.м.
Общо 444.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2154
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01751 28.10.2021 10:30 29.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 89408.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2154
 1. 2154 обявяване.zip - 12.10.2021 14:16
Резултати
Дървесен вид Бялбор
Едра 820 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 130 куб.м.
Общо 1126.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2115
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01750 28.10.2021 09:30 01.11.2021 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 35240.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2115
 1. Заповед за изменение - 11.10.2021 17:03
 2. Заповед за изменение - 14.10.2021 13:35
 3. Документация - 14.10.2021 13:35
 4. Заповед за откриване - 14.10.2021 13:35
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 20 куб.м.
Средна 400.0 куб.м.
Дребна 50 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 350 куб.м.
Общо 820.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 56
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01749 29.10.2021 10:30 01.11.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28020.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 56
 1. 75- EТ01749- 29.10.2021 об. 56.rar - 12.10.2021 14:10
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 352 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 266 куб.м.
Общо 656.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 55
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01748 29.10.2021 09:30 01.11.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29850.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 55
 1. 74- EТ01748- 29.10.2021 об. 55.rar - 12.10.2021 13:32
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 319 куб.м.
Средна 191 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 204 куб.м.
Общо 715.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2114-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01747 28.10.2021 10:00 29.10.2021 10:00 Прогнозни количества 30880.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2114-3
 1. документация за участие-2114-3.rar - 11.10.2021 12:45
Резултати
Дървесен вид Благун, цер
Едра 28 куб.м.
Средна 276 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 94 куб.м.
Общо 405.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2115-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01746 28.10.2021 09:00 29.10.2021 09:00 Прогнозни количества 11950.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2115-2
 1. документация за участие-2115-2.rar - 11.10.2021 12:44
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 111 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 121.00 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2102-12. 2110-05
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01745 25.10.2021 13:30 26.10.2021 13:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 2836.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2102-12. 2110-05
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2102-12 ...... -дърв.от склад.rar - 07.10.2021 15:53
Резултати
Дървесен вид Благун, цер
Едра 17.82 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 4.28 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 22.1 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2124-04
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01744 25.10.2021 12:30 26.10.2021 12:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 8281.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124-04
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2124-04-дърв.от склад.rar - 07.10.2021 12:41
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра куб.м.
Средна 70.85 куб.м.
Дребна 4.55 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 42.9 куб.м.
Общо 118.3 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2123-03
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01743 25.10.2021 11:30 26.10.2021 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 6870.50 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123-03
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2123-03 -дърв.от склад.rar - 07.10.2021 11:40
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра куб.м.
Средна 98.15 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 98.15 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2117-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01742 26.10.2021 12:00 27.10.2021 12:00 Прогнозни количества 19296.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2117-2
 1. документация за участие-2117-2.rar - 08.10.2021 10:16
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра куб.м.
Средна 222 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 288.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2117-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01741 26.10.2021 11:00 27.10.2021 11:00 Прогнозни количества 25150.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2117-1
 1. документация за участие-2117-1.rar - 08.10.2021 10:14
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 209 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 259.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2116-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01740 26.10.2021 10:00 27.10.2021 10:00 Прогнозни количества 19229.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116-2
 1. документация за участие-2116-2.rar - 08.10.2021 10:11
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра куб.м.
Средна 219 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 60 куб.м.
Общо 287.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2116-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01739 26.10.2021 09:00 27.10.2021 09:00 Прогнозни количества 25750.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116-1
 1. документация за участие-2116-1.rar - 08.10.2021 10:10
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 215 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 265.00 куб.м.
 
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01738 25.10.2021 11:00 26.10.2021 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 3371.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116
 1. док. 2116.rar - 06.10.2021 13:42
Резултати
Дървесен вид Топола
Едра куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 57 куб.м.
Общо 87.00 куб.м.
 
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2115
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01737 25.10.2021 10:00 26.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 23565.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2115
 1. док. 2115.rar - 06.10.2021 13:41
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 59 куб.м.
Средна 174 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Дърва за огрев 185 куб.м.
Общо 507.00 куб.м.