Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Средец / Обект №: 2220-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02586 27.10.2022 13:00 28.10.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46900.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220-1
 1. ЕТ с надд., прогн.-2220-1-27.10.2022.rar - 06.10.2022 13:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 251 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 251.00 куб.м.
 
ТП ДГС Гурково / Обект №: 224136
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02585 25.10.2022 09:30 26.10.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 36220.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 224136
 1. 224136.zip - 06.10.2022 15:43
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Трепетлика, Сребролистналипа
Едра 43 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 303 куб.м.
Общо 384.00 куб.м.
 
ТП ДГС Царево / Обект №: 2221-19
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02584 20.10.2022 11:00 24.10.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13187.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2221-19
 1. документация.zip - 04.10.2022 13:38
Резултати

Дървесен вид Източен горун
Едра 71.61 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 71.61 куб.м.
 
ТП ДГС Царево / Обект №: 2220-6
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02583 20.10.2022 10:30 24.10.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8845.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220-6
 1. документация.zip - 04.10.2022 13:37
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 53.34 куб.м.
Средна 9.74 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 63.08 куб.м.
 
ТП ДГС Царево / Обект №: 2204-14
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02582 20.10.2022 10:00 24.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 2564.60 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2204-14
 1. документация.zip - 04.10.2022 13:37
Резултати

Дървесен вид Благун, Източен горун
Едра 13.49 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 13.49 куб.м.
 
ТП ДГС Царево / Обект №: 2203-15
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02581 20.10.2022 09:30 24.10.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 4520.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2203-15
 1. документация.zip - 04.10.2022 13:36
Резултати

Дървесен вид Благун, Източен горун
Едра 24.71 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 24.71 куб.м.
 
ТП ДГС Царево / Обект №: 2202-12
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02580 20.10.2022 09:00 24.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17079.04 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2202-12
 1. документация.zip - 04.10.2022 13:36
Резултати

Дървесен вид цер, Източен горун
Едра 88.12 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 7.22 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 95.34 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2223-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02579 27.10.2022 11:30 28.10.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 3495.50 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2223-3
 1. ЕТ с надд.,добита - 2223-3 - 27.10.2022.rar - 05.10.2022 13:25
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 31.75 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 31.75 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2222-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02578 27.10.2022 10:30 28.10.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 1804.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2222-3
 1. ЕТ с надд.,добита - 2222-3 - 27.10.2022.rar - 05.10.2022 13:18
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 15.80 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 15.80 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2219-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02577 27.10.2022 09:30 28.10.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 870.75 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2219-2
 1. ЕТ с надд.,добита - 2219-2-27.10.2022.rar - 05.10.2022 13:09
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 7.65 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 7.65 куб.м.
 
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 226135
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02576 19.10.2022 12:00 20.10.2022 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 28798.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 226135
 1. Sech_MN_226135.rar - 03.10.2022 12:37
Резултати

Дървесен вид цер, Косматдъб
Едра 0 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 190 куб.м.
Общо 374.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 226134
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02575 19.10.2022 11:30 20.10.2022 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 25523.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 226134
 1. Sech_MN_226134.rar - 03.10.2022 12:37
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър
Едра 5 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 188 куб.м.
Общо 334.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 226133
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02574 19.10.2022 11:00 20.10.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 18706.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 226133
 1. Sech_MN_226133.rar - 03.10.2022 12:36
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър
Едра 15 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 168 куб.м.
Общо 253.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 16 от пакет 2230-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02573 17.10.2022 11:00 18.10.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11007.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 16 от пакет 2230-4
 1. ПРОЕКТ ДОГОВОР.doc - 30.09.2022 11:49
 2. ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ.doc - 30.09.2022 11:49
 3. Декларация ЧЛ.74.docx - 30.09.2022 11:49
 4. ЗАПОВЕД ОТКРИВАНЕ.docx - 30.09.2022 11:49
 5. ЗАЯВЛЕНИЕ.docx - 30.09.2022 11:49
 6. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.docx - 30.09.2022 11:49
Резултати

Дървесен вид Дъб 
Едра 18.37 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 24.57 куб.м.
 
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 17, пакет 2234-5
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02572 17.10.2022 10:00 18.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23839.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 17, пакет 2234-5
 1. ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ.doc - 30.09.2022 11:14
 2. Декларация ЧЛ.74.docx - 30.09.2022 11:14
 3. ЗАПОВЕД ОТКРИВАНЕ.docx - 30.09.2022 11:14
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ.docx - 30.09.2022 11:14
 5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.docx - 30.09.2022 11:14
 6. ПРОЕКТ ДОГОВОР.doc - 30.09.2022 11:14
Резултати

Дървесен вид цер, Дъб 
Едра 51.62 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 5.90 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 57.52 куб.м.
 
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2241
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02571 18.10.2022 10:00 19.10.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 186237.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2241
 1. Документация.rar - 29.09.2022 16:30
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 524 куб.м.
Средна 401 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
ОЗМ 289 куб.м.
Дърва за огрев 1665 куб.м.
Общо 2901.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бургас / Обект №: Обект V
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02570 18.10.2022 13:00 19.10.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 1393.50 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Обект V
 1. Обект V.rar - 30.09.2022 09:14
Резултати

Дървесен вид Благун
Едра 9.29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 9.29 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2251-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02569 18.10.2022 11:30 19.10.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24145.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2251-1
 1. 2251-1.rar - 29.09.2022 12:48
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 116 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 44 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 162.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2252
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02568 18.10.2022 11:00 19.10.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 47502.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2252
 1. 2252-сеч.rar - 29.09.2022 12:00
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 80 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Дърва за огрев 1235 куб.м.
Общо 1383.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2251
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02567 18.10.2022 10:30 19.10.2022 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 26476.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2251
 1. 2251-сеч.rar - 29.09.2022 11:58
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър
Едра 36 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 704 куб.м.
Общо 772.00 куб.м.