Уважаеми клиенти,
Във връзка с възникнали проблеми в инфраструктурата на доставчик на услуга за електронна поща abv.bg, по независещи от Системата за електронна реализация на дървесина причини, се наблюдава проблем с навременното получаване на съобщения от системата за някои абонати на abv.bg Поради желанието на Югоизточно държавно предприятие да осигури удобното и безпроблемно използване на системата за електронна реализация на дървесина Ви препоръчваме в случай на проблеми с получаването на електронна поща за абонати на abv.bg да си осигурите работеща пощенска кутия от друг доставчик на услуга.
Поради тази причина препоръчваме използването на друг доставчик за услуга на електронна пощенска кутия, като Google Gmail или други еквивалентни безплатни услуги.

Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2223
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02301 31.05.2022 10:00 01.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 15180.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2223
 1. Документация - 13.05.2022 14:44
 2. Заповед за откриване - 13.05.2022 14:44
Резултати
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер
Едра 5 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 140 куб.м.
Общо 205.00 куб.м.
 
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2220-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02300 31.05.2022 14:30 01.06.2022 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 133882.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220-1
 1. Ел. продажба 2220-1.7z - 13.05.2022 14:47
 2. 2220-1.pdf - 13.05.2022 14:47
Резултати
Дървесен вид Дъб , Иберийскоботурче
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1616 куб.м.
Общо 1659.00 куб.м.
 
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2216-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02299 31.05.2022 13:30 01.06.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 39516.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2216-1
 1. 2216-1.pdf - 13.05.2022 14:44
 2. Ел. продажба 2216-1.7z - 13.05.2022 14:45
Резултати
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 425 куб.м.
Общо 499.00 куб.м.
 
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2215-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02298 31.05.2022 13:00 01.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 68864.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2215-1
 1. Ел. продажба 2215-1.7z - 13.05.2022 14:42
 2. 2215-1.pdf - 13.05.2022 14:42
Резултати
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб 
Едра 0 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 779 куб.м.
Общо 849.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 27
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02297 30.05.2022 10:00 31.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 255838.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 27
 1. 19- EТ02297- 30.05.2022 на корен об. 27.zip - 13.05.2022 15:10
Резултати
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 1001 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 126 куб.м.
ОЗМ 988 куб.м.
Дърва за огрев 2361 куб.м.
Общо 4485.00 куб.м.
 
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2208-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02296 31.05.2022 14:00 01.06.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 23110.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2208-1
 1. Заповед явен ЕТ прогнозно обект № 2208-1.docx - 13.05.2022 10:13
 2. Образец 1 - декларация чл.74, ал..3.doc - 13.05.2022 10:13
 3. Образец 2 - декларация за съгласие с условията на процедурата.doc - 13.05.2022 10:13
 4. Проекто договор прогнозно ЕТ.doc - 13.05.2022 10:13
 5. Условия явен ЕТ обект № 2208-1.doc - 13.05.2022 10:13
Резултати
Дървесен вид Черенбор, Благун
Едра 5 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 205 куб.м.
Общо 315.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: ОБЕКТ №10 от пакети 2227-7 и 2213-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02295 27.05.2022 10:30 30.05.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31080.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ОБЕКТ №10 от пакети 2227-7 и 2213-4
 1. декларация - прил.1.docx - 11.05.2022 16:33
 2. декларация - прил.2.docx - 11.05.2022 16:33
 3. заповед откриване.docx - 11.05.2022 16:33
 4. Заявление .docx - 11.05.2022 16:33
 5. Приложение №4- необходими документи.docx - 11.05.2022 16:33
 6. Проект договор .doc - 11.05.2022 16:33
 7. тръжни условия.doc - 11.05.2022 16:33
Резултати
Дървесен вид Дъб 
Едра 67.17 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 74.48 куб.м.
 
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2132-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02293 01.06.2022 10:30 02.06.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 7665.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2132-1
 1. ЕЛ.ТЪРГ с НАДДАВАНЕ 2132-1.rar - 16.05.2022 11:40
Резултати
Дървесен вид Бук
Едра 62 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 62.00 куб.м.
 
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2112-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02292 01.06.2022 09:30 02.06.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 18650.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2112-3
 1. ЕЛ.ТЪРГ с НАДДАВАНЕ 2112-3.rar - 16.05.2022 11:05
Резултати
Дървесен вид Бук
Едра 150 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 150.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 26
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02290 26.05.2022 15:00 27.05.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43079.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 26
 1. 18- EТ02290- 26.05.2022 на корен об. 26.zip - 09.05.2022 17:11
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика
Едра 145 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 542 куб.м.
Общо 780.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2111-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02289 25.05.2022 10:00 26.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20197.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2111-1
 1. Заповед търг.docx - 09.05.2022 15:16
 2. Проекто-договор.docx - 09.05.2022 15:16
 3. Условия.docx - 09.05.2022 15:16
 4. Декларация - Приложение №1.docx - 09.05.2022 15:16
 5. opis2111-1-elektronen (3).xls - 09.05.2022 15:16
 6. grafik za prodajba po taen targ 2022g (4).xls - 09.05.2022 15:17
 7. ET naddavane2111-1.rar - 09.05.2022 15:19
Резултати
Дървесен вид Благун, цер
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 165.55 куб.м.
Общо 165.55 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 23
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02288 26.05.2022 13:00 27.05.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 71383.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23
 1. 17- EТ02288-26.05.2022 на корен об. 23.rar - 09.05.2022 16:47
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Келявгабър, Върба
Едра 290 куб.м.
Средна 309 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 580 куб.м.
Общо 1187.00 куб.м.
 
ТП ДГС Стара река - Кипилово / Обект №: 225-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02287 26.05.2022 10:30 27.05.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 74737.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 225-1
 1. докум. прогнозно об.225-1.zip - 09.05.2022 14:09
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Бреза, Келявгабър, Череша
Едра 104 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 704 куб.м.
Общо 917.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2218-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02286 27.05.2022 13:00 30.05.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 126040.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218-1
 1. ЕТ с надд., прогн.-2218-1-27.05.2022.rar - 05.05.2022 10:00
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 917 куб.м.
Средна 160 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 1077.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2217-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02285 27.05.2022 11:00 30.05.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 15220.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2217-1
 1. ЕТ с надд., прогн.-2217-1-27.05.2022.rar - 05.05.2022 09:59
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 109 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 129.00 куб.м.
 
ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2204
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02284 20.05.2022 14:00 21.05.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8116.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2204
 1. Обект 2204 - Документация.rar - 04.05.2022 14:37
Резултати
Дървесен вид Черенбор, Зимендъб
Едра 49.57 куб.м.
Средна 10.76 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 60.33 куб.м.
 
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2207-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02283 23.05.2022 10:00 24.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16266.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2207-2
 1. Декларация - Приложение №1.docx - 04.05.2022 11:38
 2. Заповед търг.docx - 04.05.2022 11:39
 3. Проекто-договор.docx - 04.05.2022 11:39
 4. Условия.docx - 04.05.2022 11:39
 5. ET naddavane 2207-2.rar - 04.05.2022 11:41
Резултати
Дървесен вид Зимендъб, Благун
Едра 50.68 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 6.74 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 57.42 куб.м.
 
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2217-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02282 20.05.2022 15:00 23.05.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56600.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2217-1
 1. заявления.rar - 03.05.2022 11:20
 2. документация 2217-1.docx - 03.05.2022 11:20
 3. заповед- 2217-1.docx - 03.05.2022 11:20
Резултати
Дървесен вид Топола, тпAgathe
Едра 228 куб.м.
Средна 234 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 20 куб.м.
Общо 519.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2215-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02281 20.05.2022 12:30 23.05.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105406.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2215-1
 1. заявления.rar - 03.05.2022 11:18
 2. документация 2215-1.docx - 03.05.2022 11:18
 3. заповед- 2215-1.docx - 03.05.2022 11:18
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 66 куб.м.
Средна 698 куб.м.
Дребна 108 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Дърва за огрев 416 куб.м.
Общо 1307.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 223127 П
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02280 19.05.2022 10:00 20.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 549.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 223127 П
 1. Документация обявяване 223127П.7z - 03.05.2022 10:24
Резултати
Дървесен вид Благун
Едра 3 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 5.00 куб.м.