Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03911 18.10.2023 10:00 19.10.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 4533.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2344
 1. Документация обявяване сеч.rar - 29.09.2023 10:20
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 59 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 11 куб.м.
Общо 99.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344П
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03910 17.10.2023 10:00 18.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 14105.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2344П
 1. Документация обявяване.rar - 29.09.2023 09:54
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 59 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 11 куб.м.
Общо 99.00 куб.м.
 
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2311-Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03907 17.10.2023 09:30 18.10.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 80280.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-Е
 1. Заповед откриване 2311-Е.doc - 27.09.2023 10:41
 2. Декларация по чл. 74, ал. 3 (5).doc - 27.09.2023 10:37
 3. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 (3).docx - 27.09.2023 10:37
 4. Договор ПРОЕКТ 2311-Е.doc - 27.09.2023 10:37
 5. Заявление 2311-Е.doc - 27.09.2023 10:37
 6. Спецификация и график 2311-Е.xlsx - 27.09.2023 10:37
 7. Тръжни Условия 2311-Е.doc - 27.09.2023 10:37
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Трепетлика, Явор
Едра 4 куб.м.
Средна 77 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 200 куб.м.
Дърва за огрев 511 куб.м.
Общо 793.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2315
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03905 16.10.2023 13:00 17.10.2023 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 56090.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315
 1. 2315 .rar - 27.09.2023 11:07
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Косматдъб
Едра 124 куб.м.
Средна 410 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 143 куб.м.
Общо 749.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2312, 13-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03901 16.10.2023 11:00 17.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31393.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312, 13-1
 1. документация - пакет №2312, 13 - 1.rar - 27.09.2023 13:45
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 40.90 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 153.2 куб.м.
Общо 254.10 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2304, 6 - 1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03906 16.10.2023 10:00 17.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16436.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304, 6 - 1
 1. документация - пакет №2304, 6 - 1.rar - 27.09.2023 14:00
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 138.73 куб.м.
Средна 2.50 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 141.23 куб.м.
 
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2346-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03904 13.10.2023 14:00 16.10.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 29345.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2346-1
 1. Условия 2346-1.doc - 27.09.2023 15:01
 2. ЗАПОВЕД ОБЕКТ 2346-1.doc - 27.09.2023 15:01
 3. Образец 1 - декларация чл.74, ал..3.doc - 27.09.2023 15:01
 4. Образец 2 - декларация за съгласие с условията на процедурата.doc - 27.09.2023 15:01
 5. Проекто договор прогнозно.doc - 27.09.2023 15:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер
Едра 172 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 211.00 куб.м.
 
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03909 13.10.2023 11:30 16.10.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12283.10 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2023-113
 1. 5_Проект на договор 2023-113.pdf - 27.09.2023 13:33
 2. 6_Декларация по 58 от Наредбата_1695797694.doc - 27.09.2023 13:33
 3. 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc - 27.09.2023 13:33
 4. 8_Протокол от оглед 2023-113.doc - 27.09.2023 13:33
 5. 1_Одобрен график 2023-113-ЗЗЛД.pdf - 27.09.2023 13:33
 6. 2_Заповед за откриване 2023-113 - ЗЗЛД.pdf - 27.09.2023 13:33
 7. 3_Заявление за участие 2023-113.doc - 27.09.2023 13:33
 8. 4_Тръжни условия_2023-113.pdf - 27.09.2023 13:33
Резултати

Дървесен вид Източенбук
Едра 91.24 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 91.24 куб.м.
 
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-112
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03908 13.10.2023 11:00 16.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 27182.10 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2023-112
 1. 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc - 27.09.2023 13:18
 2. 8_Протокол от оглед 2023-112.doc - 27.09.2023 13:18
 3. 4_Тръжни условия_2023-112.pdf - 27.09.2023 13:18
 4. 5_Проект на договор 2023-112.pdf - 27.09.2023 13:18
 5. 6_Декларация по 58 от Наредбата_1695797694.doc - 27.09.2023 13:18
 6. 1_Одобрен график 20223-112-ЗЗЛД.pdf - 27.09.2023 13:18
 7. 2_Заповед за откриване 2023-112 - ЗЗЛД.pdf - 27.09.2023 13:18
 8. 3_Заявление за участие 2023-112.doc - 27.09.2023 13:18
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Дъб 
Едра 109.14 куб.м.
Средна 1.58 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 110.72 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 39
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03903 13.10.2023 10:30 16.10.2023 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 22800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 39
 1. 50 ЕТ03903-на корен ЕЦП- 13.10.23- об. 39.rar - 27.09.2023 10:51
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 103 куб.м.
Дърва за огрев 224 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 117/23
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03902 13.10.2023 10:00 16.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 95015.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 117/23
 1. 49 ЕТ03902- 13.10.23 -прогнозни об. 117-23.rar - 27.09.2023 11:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка
Едра 507 куб.м.
Средна 187 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 694.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2331
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03900 12.10.2023 11:00 13.10.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 40881.80 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331
 1. Документация.rar - 26.09.2023 17:16
 2. Заповед за откриване.pdf - 26.09.2023 17:16
Резултати

Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Другишироколистни
Едра 32 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 907 куб.м.
Общо 1014.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бургас / Обект №: XXI
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03896 12.10.2023 11:00 13.10.2023 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 142018.91 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № XXI
 1. Документация - 26.09.2023 15:37
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка
Едра 1279.01 куб.м.
Средна 78.22 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 1357.23 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2343П
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03897 12.10.2023 10:00 13.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 130605.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2343П
 1. Документация обявяване.rar - 21.09.2023 16:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян
Едра 337 куб.м.
Средна 628 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Дърва за огрев 6 куб.м.
Общо 1008.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2312-6
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03899 12.10.2023 09:30 13.10.2023 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 37292.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312-6
 1. документация.rar - 26.09.2023 16:02
Резултати

Дървесен вид Благун
Едра 114.91 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 58.95 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 173.86 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН 2023
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03898 11.10.2023 11:00 12.10.2023 11:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 2080.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № РСПБЗН 2023
 1. Електронен конкурс - Товарене, транспорт-РСПБЗН 2023 - ІІІ.rar - 25.09.2023 11:34
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 80 куб.м.
Общо 80.00 куб.м.
 
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 221213-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03892 10.10.2023 14:00 11.10.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14609.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 221213-2
 1. Образец 1 - декларация чл.74, ал.3.doc - 21.09.2023 12:16
 2. Образец 2 - декларация за съгласие с условията на процедурата.doc - 21.09.2023 12:16
 3. Проекто договор действ.добито ЕТ.doc - 21.09.2023 12:16
 4. Условия явен ЕТ обект № 221213-2.pdf - 21.09.2023 12:16
 5. Заповед явен ЕТ действ. добито обект №221213.pdf - 21.09.2023 12:16
Резултати

Дървесен вид Благун
Едра 23.6 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 1.2 куб.м.
ОЗМ 29.4 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 115.20 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2343
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03895 10.10.2023 11:30 11.10.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 244631.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2343
 1. Документация обявяване сеч.rar - 21.09.2023 11:48
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян
Едра 337 куб.м.
Средна 1488 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Дърва за огрев 3998 куб.м.
Общо 5896.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2342
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03889 10.10.2023 11:00 11.10.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 19523.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2342
 1. Документация обявяване сеч.rar - 20.09.2023 11:29
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 5 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 451 куб.м.
Общо 464.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2341
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03888 10.10.2023 10:30 11.10.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 16271.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2341
 1. Документация обявяване сеч.rar - 20.09.2023 11:02
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър
Едра 112 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 128 куб.м.
Общо 368.00 куб.м.