Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Котел / Обект №: 61
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01734 14.10.2021 10:00 15.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19298.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 61
 1. 72- EТ01734- 14.10.2021 об. 61.rar - 27.09.2021 14:59
Резултати
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 86 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 139 куб.м.
Дърва за огрев 213 куб.м.
Общо 444.00 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2123-03
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01733 13.10.2021 11:00 14.10.2021 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 10829.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123-03
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2123-03 -дърв.от склад.rar - 27.09.2021 10:53
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра куб.м.
Средна 128.7 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 26 куб.м.
Общо 154.7 куб.м.
 
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2118-Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01732 12.10.2021 10:30 13.10.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 173827.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2118-Е
 1. Документация 2118-Е.rar - 24.09.2021 16:32
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Шестил
Едра 504 куб.м.
Средна 490 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 1199 куб.м.
Общо 2212.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 60
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01731 12.10.2021 11:00 13.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 7343.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 60
 1. 71- EТ01731-12.10.2021.rar - 24.09.2021 16:00
 2. ТП об.60 - 24.09.2021 16:00
Резултати
Дървесен вид Черенбор, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Върба, Шестил
Едра 22 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 169 куб.м.
Общо 193.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 59
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01730 12.10.2021 10:00 13.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 33928.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 59
 1. 70- EТ01730-12.10.2021.rar - 24.09.2021 15:29
 2. ТП.rar - 24.09.2021 15:29
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Явор
Едра 127 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
ОЗМ 175 куб.м.
Дърва за огрев 377 куб.м.
Общо 800.00 куб.м.
 
ТП ДГС Котел / Обект №: 58
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01729 12.10.2021 09:00 13.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16279.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 58
 1. ТП об. 58 - 24.09.2021 14:03
 2. 69- EТ01729-12.10.2021.rar - 24.09.2021 14:04
Резултати
Дървесен вид Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика
Едра 11 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 426.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213137
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01728 07.10.2021 10:30 08.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 1455.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 213137
 1. Документация обявяване 213137.rar - 21.09.2021 09:46
Резултати
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 0 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 33 куб.м.
Общо 41.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2153
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01727 07.10.2021 10:00 08.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 72786.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2153
 1. 2153 обявяване.rar - 21.09.2021 11:37
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 437 куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 528 куб.м.
Общо 1175.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2117
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01726 06.10.2021 10:30 07.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24446.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2117
 1. EТ- стояща на корен-2117.rar - 20.09.2021 15:00
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 209 куб.м.
Средна 272 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 547.00 куб.м.
 
ТП ДГС Средец / Обект №: 2116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01725 06.10.2021 09:00 07.10.2021 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24657.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116
 1. EТ- стояща на корен-2116.rar - 20.09.2021 15:02
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 215 куб.м.
Средна 269 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 60 куб.м.
Общо 552.00 куб.м.
 
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213146
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01724 06.10.2021 14:00 07.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 8732.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 213146
 1. Документация обявяване 213146.7z - 20.09.2021 13:20
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 8 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 139 куб.м.
Общо 169.00 куб.м.
 
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215131
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01723 05.10.2021 10:30 06.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 4477.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 215131
 1. 1. Док ЕТТЕЦП 215131.rar - 17.09.2021 16:53
Резултати
Дървесен вид Черенбор
Едра 4 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 59 куб.м.
Общо 111.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2150
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01722 05.10.2021 13:30 06.10.2021 13:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 31713.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2150
 1. 2150 обявяване.rar - 17.09.2021 15:08
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Бреза
Едра 217 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 138 куб.м.
Общо 495.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2148
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01721 05.10.2021 13:00 06.10.2021 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 81072.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2148
 1. 2148 обявяване.rar - 17.09.2021 15:07
Резултати
Дървесен вид Смърч, Черенбор, Бук, Явор
Едра 311 куб.м.
Средна 547 куб.м.
Дребна 65 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 608 куб.м.
Общо 1579.00 куб.м.
 
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01720 05.10.2021 10:00 06.10.2021 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 21662.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 215109
 1. Док_ЕТТЕЦП_215109.rar - 17.09.2021 13:52
Резултати
Дървесен вид Атласкикедър, Бряст, Косматдъб
Едра 0 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 711 куб.м.
Общо 754.00 куб.м.
 
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2112-02
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01719 06.10.2021 11:00 07.10.2021 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 3474.52 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2112-02
 1. Ел.търг с еднократно ценово предложение 2112-02 -дърв.от склад.rar - 17.09.2021 11:16
Резултати
Дървесен вид Габър, Източенбук, Сребролистналипа, Шестил
Едра 10.96 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 33.27 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 44.23 куб.м.
 
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12120
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01718 01.10.2021 11:00 04.10.2021 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 54016.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 12120
 1. Документация за обект № 12120 за местни преработватели.rar - 15.09.2021 12:11
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, цер
Едра 422 куб.м.
Средна 265 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 1222.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2111--2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01717 30.09.2021 13:00 01.10.2021 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 24288.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2111--2
 1. opis2111-2 elektronen.xls - 14.09.2021 22:01
 2. Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx - 14.09.2021 22:02
 3. Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx - 14.09.2021 22:02
 4. Заявление.docx - 14.09.2021 22:02
 5. Проекто-договор.docx - 14.09.2021 22:02
 6. Ценово Предложение.docx - 14.09.2021 22:02
 7. Заповед търг 2111-2.docx - 14.09.2021 22:05
 8. Условия2111-2.docx - 14.09.2021 22:08
Резултати
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 303.6 куб.м.
Общо 303.60 куб.м.
 
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2104-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01716 30.09.2021 10:30 01.10.2021 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 5683.62 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2104-2
 1. opis2104-2 elektronen.xls - 14.09.2021 21:44
 2. Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx - 14.09.2021 21:44
 3. Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx - 14.09.2021 21:44
 4. Заявление.docx - 14.09.2021 21:44
 5. Проекто-договор.docx - 14.09.2021 21:45
 6. Ценово Предложение.docx - 14.09.2021 21:45
 7. Заповед търг 2104-2.docx - 14.09.2021 21:50
 8. Условия 2104-2.docx - 14.09.2021 21:53
Резултати
Дървесен вид Бук, цер
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20.87 куб.м.
Дърва за огрев 52.25 куб.м.
Общо 73.12 куб.м.
 
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12118
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01715 30.09.2021 11:30 01.10.2021 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 34785.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 12118
 1. Документация за обект № 12118 за местни преработватели.rar - 14.09.2021 13:53
Резултати
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър
Едра 1 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 762 куб.м.
Общо 764.00 куб.м.